D O W N L O A D S

Rate Sheets
Firsd Tea Boba Price Sheet

Download

Firsd Tea 1LB Rates

Download

Firsd Tea Case Rates

Download

Load More
Reports
Firsd Tea CSU Tea Application Research 2022.04

Download

2022 CHINA REPORT Production

Download

2022 CHINA REPORT Export

Download

2022 Firsd Tea Sustainability Report

Download

Firsd Tea 2022 Tea Sustainability Perspectives Report

Download

Load More
Product Descriptions
Firsd Tea Boba Intro

Download

How Jasmine Tea Is Made

Download

OCO004 Organic Shui Xian 303

Download

Matcha Guide

Download

OCG020 Organic Jasmine Bouquet

Download

OCG017 Organic Chunmee 9369

Download

Load More